Actualités Lions Bleus

Samschdeg, 22 September 2018

D’Geschicht vun der Maus Kätti an hirem Kéis…D'Kätti, d'Feldmaus, lieft zu Biermereng amFeld, einfach a gesond vu Weess anHieselnëss me am meeschte vu Kéis. Et krittBesuch vu senger Kusinn Mim aus Clausen.D'Ketti dëscht him deftegt Iessen op, dat demMim awer net apaart schmaacht.D'Mim invitéiert d'Kätti an d'Stad, nodeem et him vu Crème aKuch a Bond geschwäermt huet.An der Stad bei den Drai Eechelen schläiche se sech an en Haus, amaache sech iwwer e Buffet voller Schlabäizercher hier. Mä opeemol dauchen de Kueder Tunn a seng Freieschop, an déi zwou Mais kënnen am leschten Amententwutschen. Leider hunn sie elo all de Kéissverluer well sie esou séier hu missen fortlaafen…WEINI?Samschdeg, den 22. September 2018 um 14.00 Auer.WOU?Virun der Entrée vum Festungsmusée op den Drai Eechelen.(5, Park Dräi Eechelen L-1499 Luxembourg)SCHLUSS?Um 17.00 Auer op der selweschter PlaazMATERIAL?TIP-TOP UNIFORM, Bidon mat Waasser, Kaap, Reejacket, Fest Schong,Bic, Bloc Weider Infoen fann an der Souche hei am Unhang !!!