Actualités Lions Bleus

Gruppeversammlung 2022 // 1 Versammlung vum Scoutsjoer

Samschdeg, 17 September 2022

Sou endlëch ass ët erëm sou wäit!

Daat neit Schouljoër fänkt nees un, an soumat kommen d'Lions Bleus och nees an Action! Mir hoffen DIR sidd all voll motivéiert fir an daat neit Scoutsjoër ranzestarten an zousätzlech eisen vermëssten Verbriecher erëm ze fannen! Du wëlls och eng kéier een Detektiv spillen oder hues einfach Loscht en flotten Nomëtteg mat eis ze verbréngen? Wann daat den Fall ass, dann komm och DU den 17.September 2022 bei d'Gëlle Fra. An natierlech...

Eltreversammlung 2022

Samschdeg, 24 September 2022

An deene lëschte puer Joer ass eise Grupp immensgewuess a mir krute vill néi Membere bäi déi net méi ewech zedenke sinn!

Leider wo et eis, wéinst der bekannter Situaation, netméiglech eng anstänneg Eltereversammlung ze organiséieren an Iech mat allen néidegen
Informatiounen auszestatten. Zemools fir eis néi Membere wo dat net evident mat all Eisen Traditiounen a Bezeechnungen.

Dofir free mir eis Iech dat nächst Scoutsjoer ob eis Eltereversammlung...

Montée 2022

Samschdeg, 01 October 2022

En neit Scoutsjoer fänkt un. Et gët grouss Beaver, Wëllef an Scouten, dèi den nächsten Schrëtt op hierem Scoutswee maan. Sou gët aus engem grousse Beaver e klengen Wëllefchen, aus engem groussen Wëllefchen e klengen Scout an aus engem groussen Scout e klengen Explorer. Mell dëch also sèier un, fir déng Scoutskollegen op dësem Wee ze begleeden an zesummen e flotten Weekend ze erliewen.

Wéider Infoen fann der am Unhang an der Souche.