EIS EQUIPE

EIS CHEFFEN

Raphael Flammang (Hawky)

Raphael Flammang (Hawky)

Beaver

Chef de colonie This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lara Englebert (Spitzki)

Lara Englebert (Spitzki)

Beaver
 Lena Schmitt (Inia)

Lena Schmitt (Inia)

Beaver
Nora Heinen (Quagga)

Nora Heinen (Quagga)

Beaver
Danie Frisch (GriGri)

Danie Frisch (GriGri)

Beaver
Fedora Scheffen (Foxi)

Fedora Scheffen (Foxi)

Beaver
Liana Vinandy (Barry)

Liana Vinandy (Barry)

Beaver
Adrien Flammang (Bagheera)

Adrien Flammang (Bagheera)

Wëllef ( Meute )

Chef de Meute - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Catherine Heinen (Kaa)

Catherine Heinen (Kaa)

Wëllef ( Meute )
Anne-Marie Frantz (Tschill)

Anne-Marie Frantz (Tschill)

Wëllef ( Meute )
Harry Lamamra

Harry Lamamra

Troupe( Scouten )

Chef de Troupe - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ketty Majerus

Ketty Majerus

Troupe (Scouten)
Cédric Pépin

Cédric Pépin

Scouten (Troupe)
Aleksis PIRON

Aleksis PIRON

Troupe (Scouten)
Max Majerus

Max Majerus

Unité (Explorer)

Chef d'unité - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DE COMITE

 • Guy MOYANO Président (Crotale)
 • Christophe LAMPACH Vize-President // Responsabel HP (Kodiak)
 • Lex SCHMITT Secrétaire (Atra)
 • Paul FEDERMEYER Trésorier (Eyra)
 • Shelly RESL Responsable coopérative (Anoa)
 • Sandra SCHIUMARINI Responsable coopérative (Mouette)
 • Danielle MAJERUS-SUNNEN Responsable coopérative (Paco)
 • Mike KREMER Entretien chalet (Maki)
 • Joël FISCHER Alentours (Tameng)
 • Olivier LAMESCH Location chalet
 • Anne-Sophie FABER Base de données (Soa)
 • Adrien FLAMMANG CG
 • Lara ENGLEBERT ACG
 • Catherine HEINEN SENDEL ACG
De Comité

Du wëlls Member ginn?

Du hues eng Passioun fir d'Natur? Du hues Spaass an enger Equipe ze schaffen?