Actualités Lions Bleus

Samschdeg, 16 October 2021

An der Hoffnung dass mir dës Joër méi Äppel hun, maachen mir erëm een ViizWeekend. Samsdes gesinn mir eis moies fréi ier d'Sonn opgeet beim Home fir dann zesummen duerch onst Ländchen ze fueren, op der Sich no deenen schéinsten anbeschten Äppel. Se ginn geraaf & geplèckt, d'Beem gi gekeltert, gestérilisèiert, gedronk & giess...

Looss dir deen Gaumenschmauss nët entgoën a wéider Infoen fänste am Unhang vun der Souche!!!